Site Overlay

E-mail Советување

За сите оние на кои  комуникацијата преку интернет им е поблиска, подостапна, полесна, почеста, воведовме e-mail советување за прашања кои се поврзани со употреба на дроги. Доколку имате прашања, одредени проблеми со употреба на дроги, начините за превенција и слично можете да ни пишете на нашата маил страна или:

  • zsr_skopje@yahoo.com
  • Facebook Инфо Дрога
  • Skype info.droga