Site Overlay

Советувалиште за превенција од дроги

Советовалиштето за превенција од дроги, се наоѓа во просториите НВО Доверба и работи секој работен ден од 17:00-19:00 часот. Со закажување на СОС линијата за помош од дрога.

Советовалиштето е достапно како за корисниците на услугите на Центарот за социјални работи, така и за останатите граѓани кои би сакала да поразговарат со стручни лица околу проблемот кој е поврзан со дрогите, кои имаат проблем со употребата на дроги или се сомневаат дека некој близок член  користи дрога.

Услугите во советовалиштето се бесплатни, а разговорот  е дискретен.