Site Overlay

Честит 8ми Март Меѓународниот ден на жената!

Изреки за денот на жената:

“Жените се вистински архитекти на општеството”
Harriet Beecher Stowe

“Најосамена жена на светот е онаа која нема блиска пријателка жена”George Santayana

”Историјата на сите времиња, особено на денешницата, не учи дека…жените би биле заборавени доколку заборават да мислат на себе”Louise Otto