Site Overlay

“Улогата на социјалниот работник во социјалната реинтеграција на лицата со проблематична употреба на дроги” од Славица Шекуткоска

Прирачник

На ден 30.09.2015 година, во 14.30 часот, на Филозофскиот факултет се одржа промоцијата на прирачникот „Улогата на социјалниот работник во социјалната реинтеграција на лицата со проблематична употреба на дроги” на Славица Шекуткоска, специјалист на социјална работа во здравство и Претседател на Здружението на Социјални работници на град Скопје.

 

Сите зантересирани и да се јават на:

контакт лице Катерина Серафимовска 072 231 672

или на 02/3212 690

со цена од 400 денари.