Site Overlay

Работилници за болести на зависности и социјална заштита на лицата и семејствста со проблеми од употреба на дроги

На 30.10.2023 год.со поддршка на Град Скопје се одржаа работилници со студентите од Институт за социјална работа и социјална политика за болести на зависности и социјална заштита на лицата и семејствста со проблеми од употреба на дроги. Исто така студентите имаа можност да се запознаат и со работата на здружението и можностите за нивно вклучување како волонтери.