За здружението

Здружението на социјални работици на Град Скопје е непрофитна, невладина хуманитарна организација формирана во 1973 година. Своите активности здружението ги започна со цел развивање на професионални капацитети на своето членство и дисеминирање на знаења што ќе овозможат на социјалните работници да бидат во тек со најновите достигнувања во областа на социјалната работа и социјалната политика. […]

СОС линија (02 3212 690)

Линија за помош од дрога Линијата за помош од дрога постои од 14 јули 2003 година како проект на Здружението на социјални работници на Град Скопје, НВО „Инфо Дрога/Сида„ и Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) кој успешно се реализира и претставува прва линија од таков вид во регионот која даде успешна соработка меѓу владиниот […]

Советувалиште за превенција од дроги

Советовалиштето за превенција од дроги, се наоѓа во просториите НВО Доверба и работи секој работен ден од 17:00-19:00 часот. Со закажување на СОС линијата за помош од дрога. Советовалиштето е достапно како за корисниците на услугите на Центарот за социјални работи, така и за останатите граѓани кои би сакала да поразговарат со стручни лица околу […]

ПРОЕКТИ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Our Blog

ical
12
јун
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

Покана за Годишно изборно собрание

П О К А Н А   Здружението на социјални работници на град Скопје, врз основа на член 20 од Статутот свикува годишно  изборно собрание на ден 17.06.2017 година (сабота) со почеток во 12:00 часот во салата за состаноци при Хуманитарниот Дом  Даре Џамбаз во Скопје. За работа на собранието се предлага следниот Дневен ред: […]

Read More
screenshot_238
24
мар
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

Конференција

На 21.03.2017 година, по повод Светскиот Ден на социјалните работници, на Факултетот за политички науки во Сараево се одржа стручна конференција на тема: „Предизвици во областа на социјалната работа во Босна и Херцеговина“. Конференцијата беше организирана од страна на Сојузот на социјалните работници на Федерацијата Босна и Херцеговина и Сојузот на здруженија на стручни работници […]

Read More
45100782-Humanitarian-word-cloud-heart-concept-Stock-Vector
25
ное
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

Хуманитарен настан

На ден 28.11.2016 година, Здружението на социјални работници на град Скопје организира хуманитарен настан, заедно со учениците од СУГС “Панче Арсовски” – Скопје, како дел од прокетот “Преку младински волонетеризам до здрави животни навики”. Проект e поддржан од Град Скопје.

Read More
Employee-Manual-e1384221177895
3
јун
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

Прирачници

Прирачниците од прокетот ЛОКАЛНО, но ГЛАСНО се испечатени на два јазика, на македонски и албански јазик. Англисиката верзија ја има само како електронска верзија. EN-HANDBOOK-LOCAL, but VOCAL. FINAL HANDBOOK_mac HANDBOOK_alb

Read More
social-media-promotions-digital-marketing
3
јун
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

ПРОМОЦИЈА НА ПРИРАЧНИК

Почитувани пријатели, би сакале да Ве информирме дека денес (3 јуни 2016 година) во хотел Порта, се промовираше прирачникот „Локално, но гласно – прирачник за унапредување на социјалната заштита на самохраните родители и на децата од еднородителски семејства“. Прирачникот е резултат од проектот „Локално, но гласно“ (LOCAL, but VOCAL), чија основна цел е застапување на […]

Read More
information_01
27
мај
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

Известување

Почитувани пријатели, би сакале да Ве информирме дека на ден (3 јуни 2016 година) во хотел Порта, ќе се оддржи промоција на прирачникот „Локално, но гласно – прирачник за унапредување на социјалната заштита на самохраните родители и на децата од еднородителски семејства“. Прирачникот е резултат од проектот „Локално, но гласно“ (LOCAL, but VOCAL), чија основна […]

Read More
kick-off-meeting-clipart-9
4
мај
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

Фокус група општина Шуто Оризари

На ден 04.05.2016 година, во просториите на невладината ХЕРА, во амбулантата на оптина Шуто Оризари се одржа фокус фрупа во рамки на проектот „Локално, но гласно“ (LOCAL, but VOCAL), поддржан од Европската унија, во присуство на стручни соработници од детските градинки, основните и средните училишта, самохрани родители од општината, како и претставници на центарот за […]

Read More
kick-off-meeting-clipart-9
20
апр
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

Фокус група оптина Сарај

На ден 20.04.2016 година, во просториите на Општина Сарај се одржа фокус група во рамки на проектот „Локално, но гласно“ (LOCAL, but VOCAL), поддржан од Европската унија, во присуство на стручни соработници од детските градинки, основните и средните училишта, самохрани родители од општината, како и претставници на центарот за социјална работа. Целта на проектот е […]

Read More
information_01
15
апр
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

Известување

Ве информираме дека следните  фокус групи е закажана за општина Сарај, на 20 април 2016 , од 12 часот во просториите на иоптината и фокус група во општина Шуто Оризари на  04.05.2016 од 12 часот во просториите на амбулантата, во просториите на невладината Хера. Ќе има претставници од центар за социјална работа, општината, основни училишта […]

Read More
kick-off-meeting-clipart-9
8
апр
Здружение на Социјални Работници на Град Скопје
Нема коментари

Фокус група општина Бутел

На ден 08.04.2016 година, во просториите на Општина Бутел се одржа фокус група во рамки на проектот „Локално, но гласно“ (LOCAL, but VOCAL), поддржан од Европската унија, во присуство на стручни соработници од детските градинки, основните и средните училишта, самохрани родители од општината, како и претставници на центарот за социјална работа. Целта на проектот е […]

Read More