AГЕНДА НА АКТИВНОСТИ ЗА ОДБЕЛЖУВАЊЕ НА НЕДЕЛАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ!

dynamic_agendas_975293570

Понеделник – 8.6.2015
 9.00 часот
Средба со новинарка од МТВ и договарање за распоред на денови, во кои ќе се снимаат прилози на МТВ, за промоција на профилот социјален работник во 4 различни установи од ресорите: Образование (ОУ „Лазо Ангеловски“), приватен старски дом, ЈУ Дом за стари лица и СОС Детско Село како и договарање за снимање прилог  – снимка од хуманитарната акција
(Контакт: Душанка Петрова)
Вторник – 9.6.2015
8.00 – МТВ Утринска емисија
Гостување на Душанка Петрова И Јорданчо Јосифов во Утринската емисија на МТВ (10 – 15 минути); Најава на активностите во рамките на неделата на социјалните работници, Разговор на тема: „Улога на профилот „социјален работник“ и социјалната работа воопшто – предизвици, можности, иницијативи“

Среда – 10.6.2015
10.00 – 18.00
Место: Дом Даре Џамбаз
Настан: ЗАЕДНИЧКА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПРИБИРАЊЕ ХРАНА, ВОДА, ЛЕБ И НЕКОИ ОСНОВНИ ХИГИЕНСКИ ПРОДУКТИ НАМЕНЕТИ ЗА МИГРАНТИТЕ КОИ ТРАНЗИТИРААТ НИЗ МАКЕДОНИЈА
Учесници: волонтери на Здружението на социјалните работници на град Скопје и Здружението на граѓани „ЛЕГИС“
Четврток – 11.6.2015
10.00 – 18.00
Место: Дом Даре Џамбаз
Настан: ЗАЕДНИЧКА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПРИБИРАЊЕ ХРАНА, ВОДА, ЛЕБ И НЕКОИ ОСНОВНИ ХИГИЕНСКИ ПРОДУКТИ НАМЕНЕТИ ЗА МИГРАНТИТЕ КОИ ТРАНЗИТИРААТ НИЗ МАКЕДОНИЈА
Учесници: волонтери на Здружението на социјалните работници на град Скопје и Здружението на граѓани „ЛЕГИС“
Петок – 12.6.2015
14.00 – 20.00

Место: Свети Николе
Организатор: ЈУ МЦСР Свети Николе во соработка со Здружението на социјалните работници на град Скопје
Настан: „Промоција на позитивна пракса во социјалната заштита„
Ќе се промовира на работата на:
Мал групен дом (ЦСР Берово и Кавадарци), згрижувачки семејства (ЦСР Македонски Брод и Дневен Цента за лица со посебни потреби – ЦСР Прилеп)
Свечено обраќање на министерот и гостување на вработени стручни работници од ЦСР и УСЗ во Македонија, како и соработници – социјални работници од други ресори
По завршувањето на формалниот дел од работиот состанок, – дружење во ресторан Москва – Свети Николе
(Ручек и пијалоци: 600 денари)