СЕМИНАР

shutterstock_192409160

На ден 26 Aприл 2018 (Четврток.) година, во просториите на Хуманитарниот дом Даре Џамбаз, се оддржа СЕМИНАРОТ ЗА ЕДУКАЦИЈА НА НОВИ ВОЛОНТЕРИ (СТУДЕНТИ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 3та И 4та ГОДИНА) – Поддржан од Град Скопје.
Тема: Дроги, ХИВ/СИДА, ППИ- работата на СОС линијата за помош од дрога и социјалната заштита, со предавачи социјални работници од Психијатриска болница Скопје,ЗСР на град Скопје и Меѓуопштински Центар за социјална работа на град Скопје.

IMG_20180426_140000 IMG_20180426_140003 IMG_20180426_140008 IMG_20180426_141209 IMG_20180426_141214 IMG_20180426_141231
Голема Благодарност до сите кои беа дел од семинарот.